Cookies

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op uw computer of uw mobiel apparaat worden geïnstalleerd als u een website bezoekt of gebruik maakt van een (mobiele) applicatie. Het cookie-bestand bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de online-dienst of bij latere, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derde partijen die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website of applicatie. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of applicatie relevanter te maken voor de bezoeker door het aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Privacyverklaring

1.Kadering

CVO SCALA verwerkt krachtens wettelijke bepalingen en omwille van organisatorische redenen bepaalde persoonsgegevens van cursisten. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt steeds conform de privacywetgeving.  In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe we met deze persoonsgegevens omgaan.

2.Waarom wij gegevens van jou verwerken

CVO SCALA verwerkt persoonsgegevens vanuit een aantal wettelijk verplichtingen als onderwijsinstelling. Voorbeelden: we hebben jouw gegevens nodig om jou in te schrijven in de school, om aanwezigheden te kunnen registreren, om jou te kunnen begeleiden, opvolgen en evalueren. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals bijvoorbeeld het doorgeven van af- en aanwezigheden aan het Departement Onderwijs.

Andere persoonsgegevens zijn nodig omwille van organisatorische redenen.

3.Welke gegevens wij van jou verwerken

Wij verwerken diverse soorten persoonsgegevens. Bepaalde persoonsgegevens verkregen we rechtstreeks van jou.

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens, zowel afkomstig van jou als van de school:

  • Persoonlijke identificatiegegevens (o.a. naam, adres, …);
  • Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat, nationaliteit)
  • Rijksregisternummer
  • Financiële bijzonderheden (bankrekeningnummer, schoolkosten, overzicht en opvolging van betalingen)
  • Studievoortgang en begeleiding (schoolloopbaan, evaluatieresultaten, beoordeling van de vooruitgang die in de studies worden gemaakt);
  • Aanwezigheden (de registratie van af- en aanwezigheden)
  • Orde- en tuchtmaatregelen
  • Beeldmateriaal
  • Eventueel biometrische identificatiegegevens: bv. vingerafdruk

SCHOLENGROEP 26 KORTRIJK, Entreprises Publiques / Openbare Onderneming
Met maatschappelijke zetel/statutair gevestigd te ROESELARE,
Ingeschreven in (RPR of Kamer van Koophandel) van België: nummer 0850037526

Voor jouw gemak gebruiken wij op deze website cookies. Lees hier de voorwaarden.

Accepteer cookies