Bedrijfsbeheer


VEELGESTELDE VRAGEN


Je wilt je als zelfstandige vestigen? Volg dan de cursus Bedrijfsbeheer in DE AVONDSCHOOL en behaal het getuigschrift (programmawet van 10.02.1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap). Met onze ervaren leerkrachten doorloop je alles wat de wet voorschrijft. Met het getuigschrift bewijs je dat je het verplichte minimum van 128 uren les gekregen hebt: onze opleiding beslaat 160 lestijden en is door de staat erkend. De cursus omvat volgende modules:

* Zelfstandig ondernemen
* Ondernemingsplan


Bijkomende inlichtingen:

  • De inschrijving is automatisch voor beide modules.
  • Het succesvol doorlopen van de opleiding wordt afgesloten met een getuigschrift Bedrijfsbeheer (groepering van de deelcertificaten van de 2 modules).
  • Voor deze cursus is voldoende kennis van het Nederlands vereist. (Een niveau 2.4 geldt als richtlijn).
  • In beide modules wordt met computers gewerkt. In de tweede module werkt elke cursist individueel aan een ondernemingsplan (met financieel plan) waarbij hij/zij de opstart van een onderneming voorbereidt. Daarvoor doet hij/zij de nodige opzoekingen (met computer, internet, via offertes) en verwerkt de gegevens onder begeleiding tot een volledig uitgewerkt ondernemingsplan.
  • Er wordt gebruik gemaakt van Word, Excel en internet. De cursisten verwerken de verzamelde gegevens in Word- en Excelbestanden, waarna ze de afgeprinte versie indienen ter evaluatie.

Organisatie

Je kan kiezen uit:

  • een standaardtraject (1 avond per week gedurende 1 jaar)
  • een versneld traject (2 avonden per week gedurende een 1/2 jaar)